AB STAVBY s.r.o. - Stavební činnost Uherské Hradiště +420 777 255 164 abstavby@seznam.cz

Kontaktní informace

AB Stavby s.r.o.
Košíky 78, 687 04 Traplice
IČ: 25524232,
DIČ: CZ25524232
tel.: +420 777 255 164
abstavby@seznam.cz

Projekce

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s projektováním ve výstavbě si dovolujeme představit soupis činností,které nabízíme.Je určen všem,kteří nejsou detailně obeznámeni s procesem zpracování projektové dokumentace,povolování staveb a výstavby v České republice.

Co nabízíme

 • vypracování kompletní projektové dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • projekty pro výběr dodavatele stavby
 • realizační projekty
 • projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Inženýrská činnost:komplexní služby pro stavebníka a to od zajištění územního rozhodnutí, přes obstarání stavebního povolení, výkon technického dozoru při provádění stavby

Projekty rodinných domů

Studie stavby

 • příprava návrhu/studie
 • zpracování návrhu stavby , popř.specialisty (koordinace specialistů - vytápění, kanalizace, voda, plyn, elektro)
 • textová část studie stavby
 • upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů
 • uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ

Projekt pro stavební řízení

 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
 • textová část dokumentace
 • výkresová část dokumentace
 • zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
 • statické ověření konstrukce
 • účast při stavebním řízení
 • odhad orientačních nákladů na provedení stavby
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

Prováděcí projekt

 • textová část dokumentace
 • výkresová část dokumentace
 • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
 • propracování dokumentace do úrovně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění v měř. 1:50 až 1:1
 • spolupráce s klientem při výběru materiálu a jejich použití

Stavební a autorský dozor

 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru
 • všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy